طبیعت رویایی روستای بنه کمر

روستای بکر و زیبای بنه کمر ۳۰ کیلومتری شهرستان فریدونشهر که در غرب آن آبشار زیبای دربند ودره تنگوله قرار گرفته است. اگر از شهر فریدون شهر به سمت غرب حرکت کنیم ، پس از پشت سرگذاشتن روستای چغیورت به روستای دربند می رسیم و از داخل روستای دربند پس از طی مسافتی نه چندان طولانی و کوهستانی به روستای بنه کمر که چشم انداز قشنگی دارد، خواهیم رسید. مردم روستای بنه کمر با زبان بختیاری گویش می کنند و از اقوام بختیاری (شامل طایفه کاظمی، بابا احمدی و کیماسی موگویی) و گرجی تشکیل شده اند. اقوام بختیاری آن ابتدا در قریه خرم ده که در حال حاضر جزء یکی از مزارع روستا می باشد، زندگی می کردند و حدود ۹۰ سال است که از آنجا مهاجرت و به محل کنونی روستا که دارای چشمه ای با برکت و گوارا است ساکن شده اند و اقوام گرجی آن از فریدونشهر به این روستا مهاجرت نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

مسیر رسیدن به بن کمر:

 

فهرست