رهبر انقلاب، صبح امروز: دستگاه های دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. رهبر انقلاب، صبح امروز: دستگاه های دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند.

 

🎬 برش_دیدار |

رهبر انقلاب، صبح امروز:

دستگاه های دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند.

📎 ایران_مقتدر

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست