رفع سد معبر                                                                                                                    ۱۶ اسفند ۱۴۰۱  شهرداری فریدونشهر در سری پیامهای “فرهنگ شهروندی” این پیام را با موضوع “رفع سد معبر” به کسبه فرهیخته و گرانقدر تقدیم می نماید..

.

شهرداری فریدونشهر به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نسبت به جمع آوری موارد سد معبر، رأساً اقدام می کند.

شهرداری فریدونشهر به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نسبت به جمع آوری موارد سد معبر، رأساً اقدام می کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری فریدونشهر؛ به منظور حفظ نظم، جلوگیری از سد معبر، پاکیزگی محیط و زیباسازی منظر شهری، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت شهروندان و به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نسبت به جمع آوری موارد سد معبر، رأساً اقدام می کند.
همچنین شهرداری فریدونشهر در راستای کاهش آلودگی محیطی و ارتقاء سطح رفاه شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی عمومی، با موارد سدمعبر برخورد و نسبت به جمع آوری موارد سد معبر اقدام می کند.
همچنین با تاکید بر اینکه مشکلات سد معبر تاثیر بسزایی در چهره شهر دارد، این موارد شامل اخطاریه به کسبه،‌ خودروهای فرسوده، خاک و نخاله و … می باشد که بخش عمده آن به درخواست شهروندان صورت پذیرفته است.

 


☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست