«در جریان باشید»

« رفع خطر سقوط شاخه و تنه درختان حادثه ساز »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس:خیابان امام، ترمینال شهری
  • تاریخ:  اردیبهشت ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: خدمات شهری
  • اهداف پروژه: به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر رفع خطر سقوط درختان حادثه ساز توسط واحد آتشنشانی شهرداری فریدونشهر انجام شد.
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست