اخبار شهرداری/ حمایت از مردم مظلوم فلسطین                                                                     ۲۸ آبان ۱۴۰۲

راهپیمایی و تجمع مردم شهرستان فریدونشهر در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از استکبار جهانیروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست