دیدار مهندس باتوانی و اعضاء محترم شورای اسلامی با جناب آقای میکلانی مدیر محترم اداره محیط زیست و همکاران ارجمندشان به مناسبت تبریک روز محیط زیست …
در این دیدار در خصوص همکاری های متقابل تبادل نظر شد .

فهرست