اخبار شهرداری/ دیدار مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان با شهردارفریدونشهر                                              ۳۱ تیر ۱۴۰۲

 آقای دکتر شاه نظری مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان با حضور در شهرداری فریدونشهر با آقای مهندس باتوانی دیدار و پیرامون امور مربوط به کتابخانه های شهرستان گفتگو نمودند .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست