اخبار شهرداری/                                                                                                                              ۰۳ تیر ۱۴۰۳

هفته قوه قضاییه گرامی باد.دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی با ریاست محترم دادگستری، دادستان و قضات محترم دادگستری شهرستان فریدونشهر

دیدار مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر، رئیس و اعضای شورای اسلامی در معیت جناب آقای احمدی مسئول واحد حقوقی شهرداری با جناب آقای بهمنی ریاست محترم دادگستری، جناب آقای باباشاهی دادستان محترم و قضات محترم دادگستری شهرستان به مناسبت هفته قوه قضاییه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست