دیدار سرهنگ فریدنی فرمانده محترم انتظامی به همراه سرهنگ خرمی رئیس پلیس راهور شهرستان فریدونشهر و همکاران ارجمندشان با مهندس باتوانی به مناسبت تبریک روز شهرداری …

فهرست