مناسبتی/ دهم تیرماه روز صنعت و معدن                                                                                                              ۱۰ تیر۱۴۰۲

دهم تیرماه روز صنعت و معدن بر تلاشگران این عرصه گرامی باد.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریدونشهر

فهرست