دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی – مرحله اول

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی – مرحله اول

آگهی…

آگهی دعوت شرکت در مناقصه عمومی مرحله اول

موضوع استعلام:

تهیه و تولید گل، نهال، و سایر نهادهای مورد استفاده در فضای سبز همچنین اجرای کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز فریدونشهر بجز (بارک معلم و بارک شهدای فریدونشهر) بر اساس دستور کارهای کارفرما

 

فهرست