دستورالعمل جذب ، معرفی مشمولین امریه دفاتر امور روستایی استانداری ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. دستورالعمل جذب ، معرفی مشمولین امریه دفاتر امور روستایی استانداری ها

دستورالعمل جذب ، معرفی مشمولین امریه دفاتر امور روستایی استانداری ها
در راستای رعایت و اجرایی نمودن مفاد دستورالعمل ساماندهی امور کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای اجرایی غیر نظامی، ابلاغی از سوی معاون اول محترم رییس جمهور و در جهت استفاده بهینه ازظرفیت علمی و عدالت درجذب وبکارگیریکارکنان وظیفهو حسب ابلاغیه دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ، دستورالعمل جذب ، معرفی مشمولین امریه اعزامی به دفاتر امور روستائی استانداریها به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد.

در راستای رعایت و اجرایی نمودن مفاد دستورالعمل ساماندهی امور کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای اجرایی غیر نظامی، ابلاغی از سوی معاون اول محترم رییس جمهور و در جهت استفاده بهینه ازظرفیت علمی و عدالت درجذب وبکارگیریکارکنان وظیفهو حسب ابلاغیه دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ، دستورالعمل جذب ، معرفی مشمولین امریه اعزامی به دفاتر امور روستائی استانداریها به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد.

الف – ثبت نام ، نحوه انتخاب و جذب متقاضیان :

۱- متقاضیان امریه باید مشخصات خود را به صورت کامل در سامانه حوزه مشمولین این معاونت به آدرس rdcir.irثبت نمایند. بدیهی است معرفی متقاضیان از سایر مبادی پذیرفته نخوهد شد .

۱-۱- به ثبت نام های که به صورت ناقص انجام شود(مدارک درخواستی و اعلام شده بارگذاری نشود) ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۲- متقاضیان جذب در مرکز استانهای تهران ، اصفهان ،فارس ، خراسان رضوی ، گیلان ،مازندران ،گلستان ، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی علاوه بر داشتن حداقل معدل باید یکی از شروط جذب ابلاغی در دستورالعمل ساماندهی امور کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای اجرایی غیر نظامیرا دارا باشند.( نسخه پی دی اف دستورالعمل درسایت مذکور بارگذاری شده است)

۳- متقاضیان امریه معاونت توسعه روستائی برای ثبت نام در سامانه باید حداقل معدل فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ۱۶ ودرمقطع کارشناسی ارشد ۱۷را دارا باشند.

۴- اخذ و ارسال تعهد نامه مبنی بر بومی بودن و سپری نمودن ۲۴ ماهه خدمت قانونی و همچنین نداشتن نسبت سببی و نسبی درجه یک و دو با کارکنان شاغل در محل خدمت ضروری می باشد.

۵- متقاضیان امریه نباید از هیچ دستگاه اجرایی و نظامی اعلام نیاز داشته باشند ، در غیر اینصورت از سهمیه اعزام دوره های آتی استان کاسته خواهد شد .

۶- سامانه برای استانهایی که دارای بدهی بیمه های چهارگانه( پایه، مکمل، عمر و حوادث و بازنشستگی) باشند و یا اینکه در موعد مقرر هزینه آموزش را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشند از سوی معاونت باز نخواهد شد .

۷- پرونده متقاضیان ثبت نام شده بر اساس سهمیه معاونت توسعه روستائی و عملکرد دفاتر امور روستایی استانها در کمیسیون تخصصی سهمیه امریه معاونت ، بررسی و نهائی می گردد.

فهرست