فریدونشهر در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری

💢معرفی ظرفیت‌های فریدونشهر در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

🔸نمای کلی از غرفه شهرداری فریدونشهر

🔸زمان برگزاری: ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه سال‌۱۴۰۱ از ساعت ٨ تا ١۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

🔘➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔘

☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست