خدمات شهری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خدمات شهری

شرح وظایف واحد خدمات شهری :

۱)         حمل زباله بصورت روزانه.

۲)         اتلاف سگهای ولگرد.

۳)         نظارت بر امورات کشتارگاه و رفع نواقص آن.

۴)         صاف نمودن میدان زباله و دپو کردن زباله ها و تسطیح میدان زباله و مدفون کردن زباله های بیمارستان بصورت روزانه و ماهانه با لودر  و بولدزر.

۵)         باز کردن خیابانها و تأسیسات شهری در فصل بارندگی.

۶)         دفن اموات افراد بی سرپرست و اخذ مجوز از مقامات قضائی.

۷)         تنظیم اطلاعیه و دادن آگاهیهای بهداشتی و نحوه جمع آوری زباله و دیگر موارد.

۸)         دادن کیسه های زباله به مردم در تفریحگاهها.

۹)         نظارت بر امورات آرمستانها.

۱۰)     ۱۰.اعلام آمار متوفیان سطح شهر به ثبت احوال به صورت منظم.

۱۱)     رفع آبگرفتگی معابر سطح شهر.

۱۲)     برخورد با مشاغل مزاحم و تأسیسات غیر مجاز(کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵).

 

گزارش عملکرد واحد خدمات شهری
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست