«در جریان باشید»

«خاک برداری بلوار بسیج جهت جدول کشی ضلع شمالی»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: وحدت آباد ضلع شمالی بلوار بسیج
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
فهرست