«در جریان باشید»

«بهسازی و مرمت موزه شهرداری (خانه رفیعی ها)»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خیابان مطهری جنوبی
  • تاریخ: ۱۴۰۰
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی و کمیته فرهنگی
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۸۰%
۸۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست