اخبار شهرداری/ حضور مهندس زینلیان در غرفه شهرداری فریدونشهر                                                                       ۵ مهر ۱۴۰۲

مهندس زینلیان در بازدید از غرفه شهرداری فریدونشهر از فعالیتهای این شهرداری در سالهای اخیر در بحث فعالیتهای خوب در زمینه جذب گردشگر و بسته های سرمایه گذاری تقدیر و افزودند شهرداری فریدونشهر بسته های سرمایه گذاری قابل توجهی را در این رویداد بزرگ ارایه کرد که نشان از عزم جدی در زمینه جذب سرمایه گذار داشته است.بنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فریدونشهر مهندس زینلیان در بازدید از غرفه های شهرداری ها در نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و هتل داری از غرفه شهرداری فریدونشهر بازدید و با اهدائ لوح تقدیر از زحمات شهرداری فریدونشهر تجلیل کردند.
ایشان در بازدید از غرفه شهرداری فریدونشهر از فعالیتهای این شهرداری در سالهای اخیر در بحث فعالیتهای خوب در زمینه جذب گردشگر و بسته های سرمایه گذاری تقدیر و افزودند شهرداری فریدونشهر بسته های سرمایه گذاری قابل توجهی را در این رویداد بزرگ ارایه کرد که نشان از عزم جدی در زمینه جذب سرمایه گذار داشته.
ایشان شهر فریدونشهر را یکی از شهرهای بالقوه در خصوص جذب سرمایه گذار با توجه به پتانسیل های بالای طبیعی و بکر این شهرستان دانستند و از مسولان شهرستان خواست از این فرصتهای خدا دادی استفاده بهینه کنند و زمینه های مساعد را برای حضور گردشگران و سرمایه گذاران را فراهم نمایند .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست