اخبار شهرداری/                                                                                                                                  ۳۰ آبان ۱۴۰۲

حضور مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر در همایش شهرداران استان و شورای سازمان همیاری استانداری اصفهان

️سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲

بــازدید از پــــروژه هـای عمــــرانی/

پروژه ساخت ایستگاه مترو میدان قدس (طوقچی)

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست