اخبار شهرداری/                                                                                                                                            ۲۰ آذر ۱۴۰۲

حضور مهندس باتوانی در جلسه سازمان امور مالیاتی کشورجلسه شهرداران محترم فریدونشهر و برف انبار به همراه معاونت محترم فرمانداری با دکتر پاکدامن معاونت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مسائل و مشکلات ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریهای شهرستان فریدونشهر

📌دوشنبه

🗓مورخه ۱۴۰۲/۹/۲۰

📍تهران، سازمان امور مالیاتی کشور

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست