«در جریان باشید»

« جمع آوری نخاله های ساختمانی »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: زمین های رها شده اطراف شهر
  • تاریخ:  آبان ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: خدمات شهری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست