اخبار شهرداری/ جلسه کار گروه ویژه پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز شهرستان                                                   ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری فریدونشهر جلسه کار گروه ویژه پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز شهرستان با حضور مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .ارائه گزارش عملکرد شهرداریها از پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰، رسیدگی به تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات و اراضی کشاورزی و ساخت اتاق کار گری در طبقات بالا به صورت غیر مجاز و ارائه گزارش تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداریها از مباحث مهم مطروحه در این جلسه بود .روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست