اخبار شهرداری/                                                                                                                                          ۱۹ دی ۱۴۰۲

جلسه هم اندیشی و هم افزاییجلسه هم اندیشی و هم افزایی مجموعه مدیریت شهری با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان فریدونشهر پیرامون بررسی طرح المان ورودی شهر

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست