جلسه هئیت امنای پژوهش سرای رازی                                                                                                                                                               ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ 

جلسه هئیت امنای پژوهش سرای رازی شهرستان فریدونشهر با حضور مدیر آموزش و پرورش ،شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر و دیگر اعضای آن در محل این مرکز با هدف برنامه ریزی برای اجرای برنامه پژوهشی در شهرستان برگزار شد .فهرست