اخبار شهرداری/                                                                                                                                       ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

جلسه مشترک کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری شهرداری فریدونشهربرگزاری جلسه مشترک کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری شهرداری فریدونشهر با حضور دادستان محترم شهرستان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر در این جلسه موضوعات مرتبط با شیوه های مشارکت و سرمایه‌گذاری در حوزه های عمرانی ،تجاری و … شهرداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فهرست