اخبار شهرداری/                                                                                                                               ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه مدیریت پسماند با حضور کل اعضا در سالن جلسات فرمانداری فریدونشهرجلسه مدیریت پسماند با حضور کل اعضا در سالن جلسات فرمانداری فریدونشهر به ریاست مهندس قلانی معاون فرماندار برگزار گردید . این جلسه که با حضور مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر،اعضا شورای اسلامی فریدونشهر و سایر اعضا در فرمانداری فریدونشهر برگزار گردید گزارشی از مصوبات اجرا شده در جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست