جلسه مدیریت بحران غرب استان اصفهان با حضور مهندس شیشه فروش مدیر کل محترم استان اصفهان ،فرمانداران چهار شهرستان فریدونشهر ، فریدن ، چادگان و بویین میان‌دشت ، اعضاء شورای تامین و مدیریت بحران چهار شهرستان به میزبانی فرماندار شهرستان فریدونشهر …

فهرست