اخبار شهرداری/ جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت پسماند فریدن بزرگ                                                  ۰۶ شهریور۱۴۰۲

با حضور ۸ شهردار ۴مدبر عامل سازمان شرکت دهیاری های چهار شهرستان فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت و داران به میزبانی شهردار فریدونشهر برگزار گردید.بنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر جلسه مجمع عمومی مدیریت پسماند فریدن بزرگ با حضور شهرداران و دهیاران چهار شهرستان داران،فریدونشهر .چادگان و بویین و میاندشت به میزبانی شهرداری شهر فریدونشهر برگزار گردید.
در این مراسم که مهندس سلمانی فر کارشناس اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان ، مهندس قلانی معاون عمرانی فرمانداری و آقای بابایی بخشدار بخش موگویی نیز حضور داشتند در خصوص مدیریت پسماند و جمع آوری زباله های چهار شهرستان بحث و گفتگو گردید .

روابط عمومی شرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست