جلسه شورای اداری شهرستان با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه ، مسئولین شهرستان ، اعضائ شورای تامین ، نمایندگان اصناف ، روسای شورای اسلامی شهر و روستا ، دهیاران و ….

فهرست