اخبار شهرداری/                                                                                                                                    ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص رفع نقاط حادثه خیربنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر، صبح امروز جلسه ای در خصوص پروژه مشترک در محل اتاق جلسات مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر برگزار شد.

️این جلسه با توجه به سفر استاندار در خصوص رفع نقاط حادثه خیز حدفاصل خروجی شهر فریدونشهر تا میدان راهداران با هدف زمانبندی و نحوه اجرای پروژه بحث و تبادل نظر گردید.

فهرست