اخبار شورا/ جلسه اعضا شورای اسلامی با جمعی از ساکنین محله چهارصد پلاک                                                    ۰۹ آبان ۱۴۰۲

دیدار مردمی با تعدادی از شهروندان چهارصدپلاک، در خصوص مشکلات فاضلاب، پکیج فاضلاب شهری چهارصدپلاک و برنامه ریزی جهت ساماندهی به آبهای سطحی محلهروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست