اخبار شهرداری/ جلسه اعضای شورای اسلامی با حضور مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر                        ۲۷ مهر ۱۴۰۲

جلسه اعضای شورای اسلامی با حضور مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر


در این جلسه با دو دستور کار پیرامون پکیج فاضلاب شهری چهارصد دستگاه همچنین شروع به کار تکمیل ساختمان آتشنشانی بحث و تبادل نظر گردید‌ و مقرر شد ضمن بازدید از یکی از پروژه های اجرای طرح پکیج فاضلاب یکی از شهرهای استان اصفهان این موضوع در جلسه آتی مطرح و در خصوص نتیجه نهایی تصمیم گیری گردد، همچنین پس از تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر فریدونشهر با شهردار نسبت به تکمیل ساختمان آتشنشانی موافقت گردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست