«در جریان باشید»

«اجرای جدول گذاری در معابر کوی فرهنگیان »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: کوی فرهنگیان
  • تاریخ: ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۹۰%
۹۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست