«در جریان باشید»

«جدول کشی کوچه ابوالفضل محله وحدت آباد»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: وحدت آباد کوچه ابوالفضل
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست