توزیع ۲۰۰۰ اصله نهال                                                                                                        ۱۶ اسفند ۱۴۰۱  



شهرداری فریدونشهر به مناسبت روز درختکاری ۲۰۰۰ اصله نهال بین شهروندان توزیع کرد.

 


☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست