«در جریان باشید»

« تمهیدات انتخاباتی شهرداری برای حفظ زیبایی بصری شهر »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: سطح شهر
  • تاریخ:  اسفند ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: خدمات شهری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست