تلاش طاقت فرسای کارگران جمع آوری زباله در این روزها                                                            ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

 

 

 

یکی از دغدغه های مدیریت شهری در کنار برف روبی و باز گشایی معابر شهری در فصل بارش و بخصوص این روزهای اخیر جمع آوری و انتقال زباله به جایگاه دفن زباله است … در هر بارش بازگشایی مسیر ۳ کیلومتری خاکی با توجه به کولاک شدید و حجم بالای برف کار را برای برف روبی بسیار مشکل می کند که تقریبا یک روز کامل برای بازگشایی نیاز می باشد تا هر روز در چند نوبت قریب به ۱۷ تن زباله را انتقال و دفن نماید . برف سنگین روزهای اخیر و یخبندان در کنار تخریب سطل های زباله دسترسی به آن و تخلیه آنها را سخت می کند لذا همکاری و همراهی شهروندان در این روزها لازم و ضروری است .


ازصبوری وحوصله شما بزرگوران طی این مدت کمال تشکر وامتنان را داریم

🔘➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔘

☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست