پس از بارش سنگین اخیر اکیپ برف روبی از اولین ساعات بارش ها عملیات برف روبی را آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد .لازم به توضیح است طول معابر شهر فریدونشهر قریب به ۳۸۰ کیلومتر بوده که با ۹ دستگاه ( سه دستگاه لودر ، دودستگاه گریدر ، یک دستگاه تراکتور ، یک دستگاه کامیون برف روب و نمک پاش ، یک دستگاه نیسان کمپرسی نمک پاش ، ۳ دستگاه لودر استیجاری ) عملیات برف روبی را انجام داده .

فهرست