تلاش اکیپ های برف روبی و خدمات شهری شهرداری فریدونشهر برای بازگشایی و ایمن سازی معابر سطح شهر 

۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱

 

 

بارگیری برف های انباشته شده از بارش برف در روز اخیر توسط واحد خدمات شهری شهرداری فریدونشهر ….

تاکید می گردد با توجه به حجم بالای برف و تلاش اکیپ برف روبی از ترددهای غیر ضروری و پارک نمودن خودروهای خود در معابر اصلی جدا خودداری کنید.

فهرست