تفاهم نامه همکاری مشترک

به منظور توسعه هدفمند بازار آبزیان با بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت شهری

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با سازمان شیلات ایران منعقد شد

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با سازمان شیلات ایران در زمینه توسعه هدفمند بازار آبزیان در کشور با بهره گیری از ظرفیتهای مدیریت شهری منعقد و برای اجرا به استانداری‌ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این تفاهم نامه درزمینه توسعه هدفمند بازار آبزیان در کشور با اهداف ایجاد امنیت غذایی با منشأ آبزیان، حمایت از برنامه‌های تحول تولید شیلاتی کشور، توسعه همکاری و تعاملات اجرایی، علمی، آموزشی، نوآوری و پژوهشی بین دو سازمان و در دسترس قرار دادن غذای سالم برای تمام افراد جامعه با ایجاد مراکز عرضه بهداشتی با بهره گیری از ظرفیتهای شهرداری‌ها منعقد و از سوی رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جهت همکاری و بهره برداری به استانداران ابلاغ شد.

زمینه‌های همکاری دو طرف در اجرای مفاد این تفاهم‌نامه عبارتست از: توسعه مکانی مراکز فیزیکی عرضه آبزیان شامل ساخت، بازسازی و تجهیز بازارهای عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، زنده فروشی و سایر اشکال عرضه آبزیان و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان در کشور با استفاده از ابزار تبلیغات، برگزاری همایش‌ها و جشنواره آبزی مصرفی.

 همکاری در فعالیت استارتاپ های شیلاتی در حوزه عرضه و توزیع هوشمند آبزیان در شهرها، تسهیل در اعطای مجوز به متقاضیان احداث، بازسازی و توسعه بازار آبزیان در مناطق شهری و برگزاری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف برای مدیران و کارکنان مرتبط در شهرداری‌ها و سازمان‌های مربوطه؛ سایر زمینه‌های همکاری دو طرف در اجرای مفاد این تفاهم‌نامه است.

 

فهرست