اخبار شهرداری/ تعین تکلیف احداث سایت پسماند غرب استان                                                                       ۰۸مرداد ۱۴۰۲

در جلسه کارگروه پسماند استان مطرح شد

تعین تکلیف احداث سایت پسماند غرب استاننادر آخوندی، مدیر کل دفتر شهری استانداری در حاشیه جلسه بررسی وضعیت احداث سایت پسماندغرب استان که با حضور فرمانداران چادگان، فریدن،فریدون شهر و بوئین میاندشت، نماینده مجلس شورای اسلامی فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بویین میاندشت، نمایندگان شهرداری و شورای شهر محدوده غرب استان و نمایندگان سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای استان برگزار شد گفت:

در این جلسه جهت تعین تکلیف مکان سایت پسماند مقرر شد نمایندگان ۴ شهرستان ظرف مدت ۱۰ روز چهار نقطه که شرایط ایجاد سایت را دارند؛ با مشخصات و استعلامات دستگاه‌های مرتبط و با در نظر گرفتن جمیع شرایط یک نقطه را انتخاب کنند و اقدامات لازم جهت راه‌اندازی سایت پسماند غرب استان انجام شود.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست