«در جریان باشید»

« تعمیر و بهسازی دیواره های پل رودخانه »

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس:محله وحدت آباد
  • تاریخ:  خرداد ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: خدمات شهری
  • اهداف پروژه:این اقدام در راستای رفع نازیبایی های بصری و ساماندهی به حاشیه معابر اصلی در نقاط پرتردد است که حوزه خدماتی این شهرداری کار ساماندهی و ایجاد دیواره این پل در حال انجام دارد.
  • میزان پیشرفت:
۱۰۰%
۱۰۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست