«در جریان باشید»

« ️تعریض و اصلاح جاده های دسترسی به اماکن و فضاهای خدمات رسانی »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: سطح شهر
  • تاریخ:  اردیبهشت ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: خدمات شهری 

تعریض و اصلاح جاده های دسترسی به اماکن و فضاهای خدمات رسانی واقع در حریم شهر توسط واحد خدمات موتوری شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست