اخبار شهرداری/                                                                                                                               ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

تجهیز واحد آتش نشانی شهرداری فریدونشهر به یک دستگاه خودرو پیشروبنابر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر یک دستگاه خودرو پیشرو پادرا به ناوگان امداد و نجات واحد آتشنشانی شهرداری فریدونشهر اضافه خواهد گردید.

فهرست