تایپ و تکثیر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تایپ و تکثیر
null

هوشنگ سپیانی

مسئول تایپ و تکثیر

شرح وظایف واحد تایپ و تکثیر:

  • تایپ صورتجلسات معاونت
  • تایپ نامه های مربوط به صورتجلسات شوراها
  • تایپ نامه های اداری واحدهای مختلف معاونت
  • رسم جداول مختلف در برنامه های ورد و اکسل
  • پرینت قرارداد، گواهی و …
  • انجام کلیه امور محوله مطابق دستور مافوق
فهرست