«در جریان باشید»

« بهسازی پارک های سطح شهر »

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: پارکها سطح شهر
  • تاریخ:  اردیبهشت ۱۴۰۳
  • نوع پروژه: خدمات شهری
  • اهداف پروژه: اصلاح و تجهیز وسایل بازی در پارک های سطح شهر توسط واحد خدمات و تأسیسات شهری
  • اعتبار پروژه:
  • میزان پیشرفت:
۶۰%
۶۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست