«در جریان باشید»

«بهسازی و مرمت ساختمان موزه»

«تصاویر پروژه»

«اطلاعات پروژه»

  • آدرس: خانه رفیعی ها
  • تاریخ: مرداد ۱۴۰۲
  • نوع پروژه: عمران و شهرسازی
  • درصد پیشرفت پروژه:
۴۰%
۴۰%

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهرپروژه های دیگر

فهرست