اخبار شهرداری/ برگزاری جلسه پیگیری احداث پکیچ فاضلاب                                                     ۲۰ شهریور۱۴۰۲

برگزاری جلسه پیگیری احداث پکیچ فاضلاب محله چهار صد دستگاه و صد دستگاه شهر فریدونشهربه گزارش روابط عمومی شهرداری فریدونشهر جلسه ای در خصوص پیگیری احداث پکیچ فاضلاب محله چهار صد دستگاه و صد دستگاه شهر فریدونشهر به ریاست آقای مهندس صفا فرماندار و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، شهردار و اعضای شورای شهر فریدونشهر در محل دفتر فرماندار برگزار گردید. بنابر این گزارش در این جلسه پس از ارائه مطالب توسط حاضرین و جمع بندی، تصمیماتی در خصوص پیگیری اجرایی شدن پروژه مذکور اتخاذ گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست