اخبار شهراری/                                                                                                                    ۲۲ آبان ۱۴۰۲

برگزاری جلسه مذاکره با سرمایه گذار متقاضی هتلروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست