اخبار شهرداری/ برگزاری جلسه سازماندهی و نرخ گذاری سرویس های مدارس به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید        ۲۹ شهریور۱۴۰۲

بر اساس صورتجلسه کمسیون ماده ۱۸ آموزش و پرورش (آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان)روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست