اخبار شهرداری/                                                                                                                                    ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

برگزاری جلسه انجمن‌های کتابخانه‌‌های شهرستان فریدونشهربرگزاری جلسه انجمن‌های کتابخانه‌‌های شهرستان فریدونشهر با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای ملیانیان و معاونت محترم شهرداری جناب آقای مهندس تواضعی و سایر اعضا در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

فهرست